PROTOCOL DE PREVENCIÓ

Aquest protocol d’actuació pretén prevenir el contagi per Covid-19 i fer-ne una detecció precoç dels possibles casos positius, tant en residents com en treballadors.

L'objectiu d'aquest Protocol de prevenció és: 

 • Garantir les mesures de prevenció necessàries per evitar la propagació del virus.
 • Garantir la detecció precoç dels casos sospitosos i una correcta intervenció.
 • Garantir la informació i comunicació a tots els agents implicats

L'actuació es centra en 3 aspectes:

 • Prevenció del contagi.
 • Detecció precoç de la/les persona/es afectada/es.
 • Actuació davant la sospita d'un cas de Covid-19.

PREVENCIÓ DEL CONTAGI


 • Ús de mascareta: És obligatori per a qualsevol persona que entri al centre.


 • Ús de gel hidroalcohòlic: Tenim dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les zones comunes i a totes les entrades i sortides del centre.


 • Temperatura i rentat de mans: Abans d’accedir al centre tothom s’ha de prendre la temperatura i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.


 • Distància social: Cal mantenir la distància d’1,5 m sempre que sigui possible. En el cas que per necessitat la distància de seguretat sigui inferior a 1.5 metres, es farà ús de les mascaretes higièniques.


 • Neteja i desinfecció rutinària: La neteja del centre para especial atenció en la desinfecció de totes les superfícies, especialment en les zones de pas.


 • Ventilació: Ventilem tots els espais almenys 4 vegades al dia, durant un mínim de 15 minuts. Si el temps ho permet, les finestres romandran obertes tot el dia.


 • Vacunes: Els residents que no estiguin degudament vacunats abans de l’ingrés se’ls hi ha de fer una prova PCR i s’han d’aïllar 14 dies en zona groga.DETECCIÓ PRECOÇ


La detecció precoç de tots els casos compatibles amb Covid-19 és un dels aspectes clau per controlar la transmissió. La detecció precoç es realitza a través de tres aspectes:


 • Vigilància de la simptomatologia sospitosa

 • Temperatura

 • Exploració dels contactes de la personaACTUACIÓ DAVANT LA SOSPITA D'UN CAS DE COVID-19


1. Directrius orientades a l'atenció als residents:

 • Aïllament immediat de la persona sospitosa a l’habitació habilitada a la zona groga i es monitoritzen els símptomes.
 • Ens posem en contacte amb el Gestor COVID de l’ABS per programar les proves pertinents.
 • S'extremaran les mesures de prevenció entre els/les residents i es limitarà l'ús dels espais comuns al mínim imprescindible fins que es confirmi o descarti el cas.

2. Directrius orientades als professionals:

 • Minimitzar el contacte amb els residents a aquelles activitats imprescindibles (àpats, assistència a la higiene, etc.).
 • Portar mascareta FPP2 i guants de nitril en tot moment.
 • Seguir el pla de contingència de la Residència.