Funcionament


La funció de la nostra Residència i del Centre de dia és donar el màxim possible del nostre esforç personal i col·lectiu per facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència. El nostre objectiu és afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social als residents, i al mateix temps donar suport a les seves famílies. El més important per nosaltres és oferir un espai familiar i acollidor on els usuaris se sentin a gust, amb una atenció assistida centrada en la persona i en les seves necessitats.

Som conscients que cada resident presenta una situació diferent i unes necessitats específiques, i que aquesta situació va canviant amb el temps. Per això dissenyem un Pla Interdisciplinar d'Atenció Individualitzada (PIAI) de cada resident i avaluem les situacions que es van generant per adaptar-nos i intentar donar resposta a les noves demandes.

Les funcions bàsiques són les descrites en el decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del Sistema Catala de Serveis Socials, modificat pel Decret 176/2000:

 • Assistència sanitària
 • Allotjament
 • Manutenció
 • Acolliment i convivència
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària
 • Hàbits d’autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Manteniment de les funcions físiques i cognitives
 • Bugaderia i repàs de la roba
 • Higiene personal
 • Suport social


Resumint, la funció bàsica de la nostra residència i del centre de dia, és la de millorar i en tot cas mantenir la qualitat de vida dels nostres residents i proporcionar suport a les famílies.